Miten tunnistan jokeen nousseen lohen sukupuolen?

Vapautettujen lohien osalta olisi hyvä, jos osaat arvioida mahdollisimman hyvin lohen sukupuolen ilmoittaessasi saaliin Lapinkosken ja Lohirannan perinteiseen lohikisaan.

Juuri jokeen nousseen lohen tunnistaminen ei ole aivan ongelmatonta. Olemme tähän alle koostaneet pienen yhteenvedon lohen sukupuolen määrittämisestä.

Lohen sukupuolen määrittämisessä voidaan käyttää visuaalista tarkastelua, jossa verrataan pään pituutta vartaloon sekä leuan ala- ja yläosan pituutta ja muotoa. Koirailla havaitaan tyypillisesti koukku alaleuassa, joka alkaa kehittyä keskikesällä ja loppukesään mennessä koukun voikin erottaa jo melko hyvin. Koirailla on myös havaittu olevan naaraita pidempi kuono. Tämän seurauksena koirailla on suhteellisesti pidempi pää verrattuna naaraisiin, joilla on kolmionmuotoinen kuono yläpuolelta katsottuna.

Luonnonvarakeskuksen tutkijat Simojoella ovat käyttäneet menestyksekkäästi tätä ulkoista morfologiaa pyydystäessään emokaloja lähellä joen suuta. Kun emokalojen sukupuoli vahvistettiin syksyllä kudun yhteydessä, vain alle 5% havaittiin olevan väärin sukupuolitettuja. (Jokikokko 2004, The timing sex and age composition of the wild and reared Atlantic salmon ascending.)

Sukupuolen määrittäminen perustuu ulkoisen morfologian tarkasteluun, ja se voidaan suorittaa visuaalisesti. Yleisesti ottaen sukupuolten välillä on joitain eroja, jotka voivat näkyä ulkoisessa olemuksessa. Seuraavassa on joitain piirteitä, jotka voivat auttaa lohen sukupuolen määrittämisessä:

Pää ja leukarakenne:

  • Koirailla voi olla voimakkaammat ja koukukkaammat leukarakenteet sekä suuremmat päät.
  • Naarailla pää voi olla hieman pienempi, ja leukarakenteet saattavat olla hienostuneemmat.

Ruumiin muoto:

  • Koirailla saattaa olla fyysisesti massiivisempi ja vahvempi olemus.
  • Naaraat voivat olla hieman solakampia ja niiden vartalonmuoto voi olla virtaviivaisempi.

Evät:

  • Koirailla evät, erityisesti kalan vatsan alapuolella peräaukon takana sijaitseva peräevä, voivat olla suuremmat ja voimakkaammat kuin naaraslohella.
  • Naarailla evät voivat olla hieman pienemmät ja hienostuneemmat.

Värimuutokset:

  • Koiraat voivat saada erityisiä värimuutoksia kutuvalmistautumisen aikana, kuten tummempia värejä ja koukkumaisia leuan piikkejä. Loppukesästä lohen sukupuolen tunnistaminen onkin useissa tapauksissa huomattavasti helpompaa.
Scroll to Top